มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ(ราชบัณฑิต) ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่...
การพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติ (Hands On) ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม และ 12-13 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น....


ปัจฉิมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการ Project Day 2017
การถ่ายทอดประสบการณ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Strategic Academic Management(SAM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ Module II
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวฯ ระดมสมอง"มุมมองของผู้ประกอบการกับการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ."

โครงการ Hands On 2018

   ...
วศ.โยธา จัดกิจกรรม กิจกรรมปลดไทค์ใส่ช็อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1และกิจกรรม BYE NIORใ...


ประชุม “การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการจราจรและทางเท้าในบริเวณถนนพุทธบูชา”
้เข้าฟังบรรยายโครงการ U.REKA โดย บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส
Project Day 2018
KOC University Special Talk
Thailand Youth Speak Forum 2018
Industrial Challenge (INCHALL) 2018

Project Day 2018 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงาน Project Day 2018 มหกรรมการแสดง Project ของนักศึกษาคณะวิศวฯ รวบรวมผลงานทั้งหมดกว่า 200 ผลงาน มาจัดแสดง เพื่อแสดงศักย...
พิธีมอบทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) 2561

คุณวิสุทธ จงเจริญกิจ Innovation and Technology Director พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร จากบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ให้กั...


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำบุญปีใหม่ 2561
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ร.9
KM - SIPOC คณะวิศวกรรมศาสตร์
การถ่ายทอดประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2560